All posts by Явор Томов

Примерно Контролно II по ПИК 3

Да се моделира система(сървър) за обработка на документи за стипендии. Имате пълна свобода при решаване на конкретния проблем, с изключение на долупоставените минимални изисквания:
Continue reading Примерно Контролно II по ПИК 3

Синхронизация на нишки. Реализиране на многонишков сървър със синхронизирани методи.

В предишната статия разгледахме предимствата и недостатъците на многонишковото програмиране. Като един от основните недостатъци беше споменат проблемът, свързан със синхронизацията на отделните методи, които достъпват едновременно общи ресурси.
Continue reading Синхронизация на нишки. Реализиране на многонишков сървър със синхронизирани методи.

Нишки. Многонишково програмиране.

Многозадачност
Многозадачност като понятие в компютърните науки може да бъде разглеждано в два основни аспекта. Многозадачност, базирана на процеси и многозадачност, базирана на нишки.
Continue reading Нишки. Многонишково програмиране.

Основи на мрежовото програмиране. TCP сокети и IP протоколи.

През далечната 1962г. J.C.R. Licklider от университета MIT, за първи път в труда си “Galactic Network” развива идеята за създаване на единна глобална мрежа. Идеята бързо набира огромна популярност и през 1968г. в ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) е създадено първото мрежово устройство за комутация на пакети, наречено Interface Message Processors (IMP’s).
Continue reading Основи на мрежовото програмиране. TCP сокети и IP протоколи.

Статични и нестатични вложени член класове. Локални класове. Анонимни класове

Често се случва, когато пишем класове, да осъзнаем, че ако комбинираме определени  член данни, то те съвсем спокойно могат да се обособят в отделен клас, който да репрезентира тези данни. Или пък по време на писане се сещаме, че ни трябва нов клас, който обаче е много здраво обвързан с вече съществуващ клас.  Друг сценарий е, когато ни трябва някакъв helper клас, който да спомага за работата на някой наш основен клас.  Езикът Java ни дава възможността да декларираме класове в рамките на даден клас.
Continue reading Статични и нестатични вложени член класове. Локални класове. Анонимни класове

How does HashMap work?

Сигурно си спомняте за контракта между hashCode и equals :
1.Ако два обекта са еднакви (equal), то те задължително трябва да имат едни и същи хеш кодове.
2.Ако два обекта имат едни и същи хеш кодове, те могат, а могат и да не бъдат еднакви – това е в зависимост от устойчивостта на хеш функцията на колизии. Continue reading How does HashMap work?

Хеш – функции и хеширане. Структури от данни, използващи хеш.

Хеш функцията в математиката е такава функция, която служи за промяна на гъстотата на дадено множество – разширяване или стестняване на множеството. Казано по-друг начин, ако на входа на хеш функцията подаваме различни по дължина множества, на изхода ще получаваме низове, който ще бъде с фиксирана дължина и ще бъдат различни за различните множества на входа. Continue reading Хеш – функции и хеширане. Структури от данни, използващи хеш.

ЛИНЕЙНИ СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ

В програмирането, както и в математиката, доста често се налага да обработваме дадено множество от елемети. Пример за това е прибавяне на елемент към дадено множество, премахване на елемент от множество, подреждане на множество по даден закон или даден показател. Структурите от данни са една основна концепция за съхранението и организацията на данните в компютърната наука.
Continue reading ЛИНЕЙНИ СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ

Примерна задача за контролно 1

Задачата е дадена на контролно 1 по ПИК3 на 14.112015г.

Имате за задача да релизирате back end компонент от уеб система за резервация на билети за събития. Всеки ден във файл постъпват наличните билети за нови концерти. Системата зарежда билетите и „отваря врати” за покупко-продажбата, файлът се трие и се зарежда отново на другия ден. Клиенти се свързват през уеб базиран интерфейс към системата и си резервират билети.
Continue reading Примерна задача за контролно 1

Работа с файлове. Четене и писане. Обработка и употреба на файлове.

Всички операции, които са свързани с достъпване на ресурси извън програмата, се наричат входно-изходни операции(I/O Operations). Освен четене от клавиатура, писане в конзола и тн, четене/писане във файл също е такава операция.
Continue reading Работа с файлове. Четене и писане. Обработка и употреба на файлове.