Примерно Контролно II по ПИК 3

Да се моделира система(сървър) за обработка на документи за стипендии. Имате пълна свобода при решаване на конкретния проблем, с изключение на долупоставените минимални изисквания:

В най-общ вид – документите съдържат :

  • Име;
  • Успех;
  • Доход (на 1 член от семейството);
  • Факултет;
  • Допълнителни полета за ваше удобство.

Документите (заявките) да се съхраняват в опашка. Когато клиент(студент) се свърже към сървъра за обработка на формулярите, сървърът му заявява функционалността си:

  1. Кандидатствай за стипендия за успех;
  2. Кандидатствай за специална стипендия;

Документът се изпраща до студентската канцелария. От там решават дали кандидатът отговаря на необходимите условия. В канцеларията работят 2 секретарки. Всяка от тях взима избран формуляр и съответно формулярът се отчита в системата като взет, съответно заключен –изважда се от опашката с чакащи за одобрение формуляри.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ:

  • Стипендия за успех получават всички студенти, имащи успех над 5 и 50, и съответен доход на член от семейството – под 500лв.
  • Специална стипендия получават всички студенти, имащи успех над 5,30 и съответно доход на член от семейството – под 300 лв.
  • Всеки студент има право да получи максимум 5 специални стипендии, при условие, че взима стипендия за успех и 4 специални стипендии, при условие, че не взима стипендия за успех.

Ако всичко е наред със заявката за стипендия, секретарката записва  формуляра в списък с приети заявки, а ако има проблем- той се записва в списък с некоректни заявки.

Имайте предвид, че сървърът трябва да е многонишков, за да може да приема повече от един клиенти(студенти или секретарки). Осигурете оторизация – имате два типа потребители – студенти с права за подаване на документи и секретарки – с права за приемане на документи.

Явор Томов,  Даниел Джолев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *