Tag Archives: Агрегатни функции

Агрегатни функции. Групиране. Клауза HAVING, ORDER BY, LIMIT

Агрегатни функции:

Агрегатните функции ни позволят да правим обобщения по множество от стойности, да търсим мин. или макс. елемент в такова множество и др.
Continue reading Агрегатни функции. Групиране. Клауза HAVING, ORDER BY, LIMIT