Tag Archives: изгледи

Изгледи – създаване на view

Често се случва да се налага да пишем един и същи SELECT.  Например всички служители, които имат кредити. Може би е добре тази заявка да бъде записана някъде, а още по-добре е да може да я достъпваме и използваме сякаш резултатът от нея е истинска таблица.
Continue reading Изгледи – създаване на view