Tag Archives: типове данни

Типове данни в MySQL

Както стана ясно релационните бази данни съхраняват данните си в таблици, които често са свързани помежду си. Всяка таблица(релация) си има колони, в които се записват стойностите на атрибутите. Всяка колона или атрибут трябва да има определен еднозначен тип данни.
Continue reading Типове данни в MySQL