Tag Archives: трансакции

Трансакции. Заключване на данните при трансакции.

Трансакция наричаме последователност от SQL заявки, които трябва да изпълняват условието: или всичките да бъдат изпълнени или нито една от тях да не бъде изпълнена.
Може да дадем класически пример с банковите трансакции. Първо създаваме таблица за клиенти, после таблица за сметки.
Continue reading Трансакции. Заключване на данните при трансакции.