Tag Archives: ALTER TABLE

Създаване на база данни в MySQL. CREATE/ALTER TABLE

Релационните бази данни съхраняват информацията за обектите си в таблици. Много важно е да осигурим всеки обект в базата да бъде еднозначно идентифициран. Затова въвеждаме понятието първичен ключ (primary key).
Continue reading Създаване на база данни в MySQL. CREATE/ALTER TABLE