Tag Archives: ER diagrams

Entity Relationship (ER) diagrams

ER – диаграмата се използва за моделиране и проектиране на релационни бази данни. Тя отразява обектите, техните свойства и взаимодействията (връзки) между тях. Основни компоненти на ER-диаграмите са:
Continue reading Entity Relationship (ER) diagrams