Tag Archives: Hash function

Хеш – функции и хеширане. Структури от данни, използващи хеш.

Хеш функцията в математиката е такава функция, която служи за промяна на гъстотата на дадено множество – разширяване или стестняване на множеството. Казано по-друг начин, ако на входа на хеш функцията подаваме различни по дължина множества, на изхода ще получаваме низове, който ще бъде с фиксирана дължина и ще бъдат различни за различните множества на входа. Continue reading Хеш – функции и хеширане. Структури от данни, използващи хеш.