Tag Archives: insert

Ограничения (CONSTRAINTS). Заявки INSERT, UPDATE, DELETE

Ограничения:

Ограниченията в езика SQL спомагат за запазване интегритета на базата, за достоверност на данните и за неналичие на някои аномалии.  Най –общо правят проверка за валидност на данните в определена колона. Например  вие вече се запознахте с NOT NULL – ограничение, което забранява празни стойности в дадена колона.  Съществуват още, нека ги обобщим:
Continue reading Ограничения (CONSTRAINTS). Заявки INSERT, UPDATE, DELETE