Tag Archives: java

Синхронизация на нишки. Реализиране на многонишков сървър със синхронизирани методи.

В предишната статия разгледахме предимствата и недостатъците на многонишковото програмиране. Като един от основните недостатъци беше споменат проблемът, свързан със синхронизацията на отделните методи, които достъпват едновременно общи ресурси.
Continue reading Синхронизация на нишки. Реализиране на многонишков сървър със синхронизирани методи.

Нишки. Многонишково програмиране.

Многозадачност
Многозадачност като понятие в компютърните науки може да бъде разглеждано в два основни аспекта. Многозадачност, базирана на процеси и многозадачност, базирана на нишки.
Continue reading Нишки. Многонишково програмиране.

How does HashMap work?

Сигурно си спомняте за контракта между hashCode и equals :
1.Ако два обекта са еднакви (equal), то те задължително трябва да имат едни и същи хеш кодове.
2.Ако два обекта имат едни и същи хеш кодове, те могат, а могат и да не бъдат еднакви – това е в зависимост от устойчивостта на хеш функцията на колизии. Continue reading How does HashMap work?

Хеш – функции и хеширане. Структури от данни, използващи хеш.

Хеш функцията в математиката е такава функция, която служи за промяна на гъстотата на дадено множество – разширяване или стестняване на множеството. Казано по-друг начин, ако на входа на хеш функцията подаваме различни по дължина множества, на изхода ще получаваме низове, който ще бъде с фиксирана дължина и ще бъдат различни за различните множества на входа. Continue reading Хеш – функции и хеширане. Структури от данни, използващи хеш.