Tag Archives: java data structures

ЛИНЕЙНИ СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ

В програмирането, както и в математиката, доста често се налага да обработваме дадено множество от елемети. Пример за това е прибавяне на елемент към дадено множество, премахване на елемент от множество, подреждане на множество по даден закон или даден показател. Структурите от данни са една основна концепция за съхранението и организацията на данните в компютърната наука.
Continue reading ЛИНЕЙНИ СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ