Tag Archives: join

Еднотаблични и многотаблични заявки SELECT. JOIN.

Еднотабличен SELECT:

Еднотабличните SELECT заявки имат за цел да извлекат информация от една таблица по определени критерии. Например търсим кои са всички ученици. Или пък всички ученици на които адресът им е „Младост“ и тн.
Continue reading Еднотаблични и многотаблични заявки SELECT. JOIN.