Tag Archives: Multithreading

Нишки. Многонишково програмиране.

Многозадачност
Многозадачност като понятие в компютърните науки може да бъде разглеждано в два основни аспекта. Многозадачност, базирана на процеси и многозадачност, базирана на нишки.
Continue reading Нишки. Многонишково програмиране.