Tag Archives: nested

Статични и нестатични вложени член класове. Локални класове. Анонимни класове

Често се случва, когато пишем класове, да осъзнаем, че ако комбинираме определени  член данни, то те съвсем спокойно могат да се обособят в отделен клас, който да репрезентира тези данни. Или пък по време на писане се сещаме, че ни трябва нов клас, който обаче е много здраво обвързан с вече съществуващ клас.  Друг сценарий е, когато ни трябва някакъв helper клас, който да спомага за работата на някой наш основен клас.  Езикът Java ни дава възможността да декларираме класове в рамките на даден клас.
Continue reading Статични и нестатични вложени член класове. Локални класове. Анонимни класове