Tag Archives: Relational Databases

Въведение в базите данни

Релационните бази данни са такива бази данни, при които информацията се съхранява в таблици, които са съставени от записи и атрибути(свойства/полета). Терминът „релационна база данни“ за първи път е предложен през 1970 година от Едгар Код.
Continue reading Въведение в базите данни