Tag Archives: ServerSocket

Основи на мрежовото програмиране. TCP сокети и IP протоколи.

През далечната 1962г. J.C.R. Licklider от университета MIT, за първи път в труда си “Galactic Network” развива идеята за създаване на единна глобална мрежа. Идеята бързо набира огромна популярност и през 1968г. в ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) е създадено първото мрежово устройство за комутация на пакети, наречено Interface Message Processors (IMP’s).
Continue reading Основи на мрежовото програмиране. TCP сокети и IP протоколи.