Tag Archives: String

Символни низове. Динамични стрингове. Регулярни изрази.

Както вече споменахме символните низове в Java не са нищо друго от поредица от символи. Познати от C, това е т.нар. char[] – масив от символи. В Java съществува клас String, който репрезентира типа данни символен низ.  Тъй като String е клас, то за да запишем в дадена променлива низ, то ни трябва обект от тип класа String. Както при всички референтни типове, така и при String, стойностите се пазят в Heap-a.
Continue reading Символни низове. Динамични стрингове. Регулярни изрази.