All posts by Даниел Джолев

Entity Relationship (ER) diagrams

ER – диаграмата се използва за моделиране и проектиране на релационни бази данни. Тя отразява обектите, техните свойства и взаимодействията (връзки) между тях. Основни компоненти на ER-диаграмите са:
Continue reading Entity Relationship (ER) diagrams

Въведение в базите данни

Релационните бази данни са такива бази данни, при които информацията се съхранява в таблици, които са съставени от записи и атрибути(свойства/полета). Терминът „релационна база данни“ за първи път е предложен през 1970 година от Едгар Код.
Continue reading Въведение в базите данни