Tag Archives: глобални променливи

Съхранени процедури, входни параметри за процедура, глобални и локални променливи

Съхранените процедури представляват съвкупност от SQL заявки, съхранени в специален каталог в базата данни и много наподобяват методите(функциите) в езиците за програмиране. Continue reading Съхранени процедури, входни параметри за процедура, глобални и локални променливи