Tag Archives: MySQL

Типове данни в MySQL

Както стана ясно релационните бази данни съхраняват данните си в таблици, които често са свързани помежду си. Всяка таблица(релация) си има колони, в които се записват стойностите на атрибутите. Всяка колона или атрибут трябва да има определен еднозначен тип данни.
Continue reading Типове данни в MySQL

Въведение в базите данни

Релационните бази данни са такива бази данни, при които информацията се съхранява в таблици, които са съставени от записи и атрибути(свойства/полета). Терминът „релационна база данни“ за първи път е предложен през 1970 година от Едгар Код.
Continue reading Въведение в базите данни