Tag Archives: тригери

Тригери

Тригерът представлява множество от SQLзаявки, съхранени под определено име в каталог в базата данни, но за разлика от процедурата, този обект е асоцииран с определена реална таблица от базата. Continue reading Тригери