All posts by Даниел Джолев

Сигнали в тригери. Симулиране на check чрез сигнал в тригер

Освен грешките, които сървърът генерира в различни ситуации, тази възможност я има и програмистът. Continue reading Сигнали в тригери. Симулиране на check чрез сигнал в тригер

Тригери

Тригерът представлява множество от SQLзаявки, съхранени под определено име в каталог в базата данни, но за разлика от процедурата, този обект е асоцииран с определена реална таблица от базата. Continue reading Тригери

Логически оператори, цикли, временни таблици

За да може в процедурите да имплементирате някаква логика, съществуват  логически оператори и цикли, подобно на повечето езици за програмиране.
Continue reading Логически оператори, цикли, временни таблици

Съхранени процедури, входни параметри за процедура, глобални и локални променливи

Съхранените процедури представляват съвкупност от SQL заявки, съхранени в специален каталог в базата данни и много наподобяват методите(функциите) в езиците за програмиране. Continue reading Съхранени процедури, входни параметри за процедура, глобални и локални променливи

Трансакции. Заключване на данните при трансакции.

Трансакция наричаме последователност от SQL заявки, които трябва да изпълняват условието: или всичките да бъдат изпълнени или нито една от тях да не бъде изпълнена.
Може да дадем класически пример с банковите трансакции. Първо създаваме таблица за клиенти, после таблица за сметки.
Continue reading Трансакции. Заключване на данните при трансакции.