Примерна задача за контролно 1 по БД

Зад.1

Проектирайте базата данни и начертайте ER –диаграма по следните изисквания:

База данни, която съхранява информация за филми- заглавие, година на издаване, дължина на филма, филмово студио, в което е направен, кой го е продуцирал, бюджет, както и участващи в него актьори.

За актьорите, участващи във филмите е достатъчно да се знае : адрес, пол и рождена дата, а за студиото, в което е записан, както и за продуцента – просто адрес и булстат на фирмите им.

След като направите ER-диаграма, напишете заявки CREATE  за така проектираната база данни.

Задача 2:

 • Напишете заявка, която извежда имената на всички актьори, които са мъже или живеят в
 • Напишете заявка, която извежда топ 3 на най-високо бюджетните филми, излезнали между 1990 и 2000 година.

Задача 3:

 • Напишете заявка, която извежда имена на филми и имената на актьорите, които участват в тях, но само за филми, които са правени от студио „IFS-200”.
 • Напишете заявка, която извежда списък на всички филми, заедно с името на студиото, в което са правени и името на продуцента им.

Задача 4:

 • Напишете заявка, която извежда имена на актьори, имена на филми и бюджетите им, но само за най-нискобюджетните филми, в които са участвали те, като нека най-нискобюджетните филми от извлечените бъдат на челни позиции в резултата.
 • Напишете заявка, която извежда име на актьор и средна стойност на дължината на филмите, в които е участвал, но само за филми, имащи дължини, по-големи от средната дължина на филмите преди 2000г.

Допълнителни задачи:

 • Напишете заявка, която извежда имената на актрисите, играли във филма „MGM“.
 • Изведете имената на продуцента и имената на филмите, продуцирани от продуцента на “Star Wars”.
 • Напишете заявка, която извежда имената на актьорите, които не са участвали в нито един филм.
 • Напишете заявка, която извежда името на актьора, който е играл в най-малко филми.
 • Напишете заявка, която извежда най – стария от мъжете актьори, снимал се в най-много филми.

Забележка: Броят на задачите на контролното ще бъде съобразен с времето, с което разполагат студентите и ще бъде редуциран до 3. Примерно решение на задачата за проектиране на базата данни по това условие, както и някои подобни задачи по нея,  са предложени в примерния вариант за курсова работа по БД:

KR-BD

Даниел Джолев

One thought on “Примерна задача за контролно 1 по БД”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *