Tag Archives: Synchronized

Синхронизация на нишки. Реализиране на многонишков сървър със синхронизирани методи.

В предишната статия разгледахме предимствата и недостатъците на многонишковото програмиране. Като един от основните недостатъци беше споменат проблемът, свързан със синхронизацията на отделните методи, които достъпват едновременно общи ресурси.
Continue reading Синхронизация на нишки. Реализиране на многонишков сървър със синхронизирани методи.