Изгледи – създаване на view

Често се случва да се налага да пишем един и същи SELECT.  Например всички служители, които имат кредити. Може би е добре тази заявка да бъде записана някъде, а още по-добре е да може да я достъпваме и използваме сякаш резултатът от нея е истинска таблица.
Continue reading Изгледи – създаване на view

Каскадни обновявания и изтривания

Често срещани заявки над база данни са операциите изтриване и промяна на съществяуващ запис. Какво се случва обаче, когато имаме външен ключ от една таблица към друга и стойността, към която някой сочи бъде изтрита.
Continue reading Каскадни обновявания и изтривания

Агрегатни функции. Групиране. Клауза HAVING, ORDER BY, LIMIT

Агрегатни функции:

Агрегатните функции ни позволят да правим обобщения по множество от стойности, да търсим мин. или макс. елемент в такова множество и др.
Continue reading Агрегатни функции. Групиране. Клауза HAVING, ORDER BY, LIMIT

Псевдоними на колони и на таблици. SELF JOIN

Псевдоними на колони и на таблици:

Често ни се налага да даваме по-описателни имена на колоните на резултатните таблици, особено ако са обединения от две таблици и в двете например има колона name.
Continue reading Псевдоними на колони и на таблици. SELF JOIN

Проектиране  и създаване на база данни – решение на задача.

Указания: Нека имаме да проектираме фрагмент от база данни за приложение, обслужващо административно отдели и хора, които работят в различните отдели. За сега разглеждаме тази част от персонала, които са ИТ- програмисти и QA-и. Continue reading Проектиране  и създаване на база данни – решение на задача.

Еднотаблични и многотаблични заявки SELECT. JOIN.

Еднотабличен SELECT:

Еднотабличните SELECT заявки имат за цел да извлекат информация от една таблица по определени критерии. Например търсим кои са всички ученици. Или пък всички ученици на които адресът им е „Младост“ и тн.
Continue reading Еднотаблични и многотаблични заявки SELECT. JOIN.

Ограничения (CONSTRAINTS). Заявки INSERT, UPDATE, DELETE

Ограничения:

Ограниченията в езика SQL спомагат за запазване интегритета на базата, за достоверност на данните и за неналичие на някои аномалии.  Най –общо правят проверка за валидност на данните в определена колона. Например  вие вече се запознахте с NOT NULL – ограничение, което забранява празни стойности в дадена колона.  Съществуват още, нека ги обобщим:
Continue reading Ограничения (CONSTRAINTS). Заявки INSERT, UPDATE, DELETE

Създаване на база данни в MySQL. CREATE/ALTER TABLE

Релационните бази данни съхраняват информацията за обектите си в таблици. Много важно е да осигурим всеки обект в базата да бъде еднозначно идентифициран. Затова въвеждаме понятието първичен ключ (primary key).
Continue reading Създаване на база данни в MySQL. CREATE/ALTER TABLE

Типове данни в MySQL

Както стана ясно релационните бази данни съхраняват данните си в таблици, които често са свързани помежду си. Всяка таблица(релация) си има колони, в които се записват стойностите на атрибутите. Всяка колона или атрибут трябва да има определен еднозначен тип данни.
Continue reading Типове данни в MySQL